Opdrachtsverklaring

De Vierklaver ziet het als haar opdracht om de eigen waarde te helpen ontplooien, in stand houden, of herstellen van iedere persoon die een beroep op ons doet. (samenvatting uit "Ankerpunten en Kompas")

Deze opdracht is dan ook onlosmakelijk verbonden aan visie. De Vierklaver erkent elke gebruiker als drager van zijn welzijn, en streeft ernaar om via de meest geschikte wijze en de meest haalbare ruimte en ondersteuning, dit welzijn op een kwaliteitsvolle manier te realiseren.

Deze visie uit zich ook in de inhoudelijke thema’s die we als belangrijk naar voor schuiven: participatie, het belang van de relatie gebruiker-begeleider, visie op mentorschap, … Tenslotte gaan “eigenheid” en “kwaliteit van leven” hand in hand.

Basiswaarden die ons handelen richten zijn dan ook:

  • Gastvrijheid
  • Solidariteit
  • Kwaliteit
  • Soberheid
  • Innovatie
  • Evenwaardigheid
  • Openheid