Historie

Het verhaal van De Vierklaver is zeker onder meer een verhaal van gebouwen, locaties, gemeenten, anno 2017 is het allemaal vrij duidelijk: Landegem en Adegem, De Klaverhoeve in Nevele en De Kadoe in Maldegem, maar hoe zat het vroeger nu ook weer? 

Wie wat wanneer waar? 

Verhuis hanNAH naar Eeklo
hanNAH

Op 01/08/2019 neemt Hanhan een nieuwe start in de Garenstraat te Eeklo, een ruime locatie met veel lichtinval en centraal gelegen in het Meetjesland. Voortaan gaan we door het leven als activiteitencentrum HanNAH.

Start van het Persoons Volgend Budget (pvb)

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben.

De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, zoals beschreven in het Perspectiefplan 2020. In dat plan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staan gedeelde zorg en ondersteuning, inclusie, vraagsturing en zelfregie centraal. Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Aankoop Ten Bosse Deinze
deinze

In dit gebouw werden 6 studio-woningen gerealiseerd waar vanaf 01/06/2018 een aantal bewoners hun intrek in namen.

Nieuw logo
logo

Na veel voorstellen, herwerken en keuzes maken uit talrijke mooie voorbeelden is het nieuwe logo van De Vierklaver geboren.

25 jarig bestaan
viering 25 jaar Vierklaver

25 jarig bestaan van De Vierklaver op 01/11/2014

Start RTH

We starten met een eerste deelnemer RTH in het dagcentrum van Hannah.

Vanaf dan kan elke persoon met een vermoeden van een handicap beperkt gebruik maken van een aantal dagen, nachten of individuele begeleiding in de Vierklaver

Dagcentrum Kadoe
inhuldiging Kadoe

In de jaren daarop werd het een beetje stiller op het verhuisfront, al kenden we wel de nieuwbouw administratief centrum in Landegem en werd de prefab gesloopt. Sedert 30/09/2013 namen de deelnemers van De Bogaarde hun intrek in het nieuwe dagcentrum gelegen in de Krommewege 44 te Maldegem hun intrek. Dit dagcentrum werd gedoopt met de naam 'Kadoe'. Dankzij een aantal edities van het Uitbreidingsbeleid zijn intussen onze erkenningsaantallen opgetrokken.

Begeleid werken
Begeleid Werken

In de loop van 2001 startten we met een nieuwe erkenning: begeleid werken. Negen deelnemers van onze dagcentra doen vandaag een of andere vorm van begeleid werken.

HANNAH en De Bogaarde
De Bogaarde

Op 1 oktober 2001 werd HANNAH opgestart: het dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Meteen verhuisde het dagcentrum ook van Adegem (Lenen) naar Maldegem: De Bogaarde zag hiermee het licht.

10e werkjaar

Het tiende werkjaar (1999) werd ingegaan met een equipe van 104 medewerkers (93 voltijdse equivalenten) voor 55 bewoners en 14 dagcentrum-deelnemers te Landegem en 35 bewoners en 22 dagcentrumdeelnemers te Adegem.

Adegem
luchtfoto Adegem

Op 8 december 1998 verhuisden alle bewoners die nog in Bassevelde woonden, naar de nieuwbouw te Adegem. Tezelfdertijd werd het tehuis (in Adegem) uitgebreid met 16 nieuwe plaatsen, waardoor het totaal aantal bewoners in De Vierklaver op 90 kwam te liggen. Deze uitbreiding betrof voornamelijk mensen met meervoudige beperkingen. Ook het volledige dagcentrum te Bassevelde nam voortaan zijn intrek in Adegem.

Bassevelde

Met ingang van 1 september 1997 werd het dagcentrum te Bassevelde uitgebreid naar 20 deelnemers.

De Klaverhoeve

Eerder was op 3 april de Klaverhoeve als activiteitencentrum ingehuldigd.

Administratie - prefab

De administratieve zetel kende zijn definitieve vestiging: Landegem.

De Grote Verhuis
Vierklaver vestiging Landegem

Op 3 juni 1996 gebeurde wat men stilaan is gaan noemen De Grote Verhuis: de vestigingen te Gavere en te Sint-Martens-Latem verdwenen. 56 bewoners kwamen wonen in de nieuwbouwhuizen te Landegem, 18 bewoners vertrokken naar Bassevelde. Het dagcentrum, voorheen gelegen in Sint-Martens-Latum verhuisde op zijn beurt ook naar Landegem.

Op 1 september 1993 verhuisden de 15 bewoners uit Sint-Denijs-Westrem eveneens naar Bassevelde.

Dagcentrum Bassevelde
Bassevelde

Op 1 september 1992 startte een nieuw dagcentrum te Bassevelde met tien deelnemers.

Sint-Denijs-Westrem

De 15 bewoners uit Mariakerke gingen naar Sint-Denijs-Westrem (Putstraat).

Ervaring met verhuizen
Administratie in de Peperstraat

De administratieve zetel van vzw De Vierklaver kreeg een plaats in de Peperstraat 4 te Gent. Ervaring met verhuizen begon te groeien sinds 1 oktober 1990. De 23 bewoners van het tehuis te Melle verhuisden naar Bassevelde. Daar werd gebruik gemaakt van een schoolgebouw en later ook van een “villa”. 

Het dagcentrum bevond zich in Sint-Martens-Latem (10 plaatsen)

Mariakerke

Het tehuis was verspreid over Gavere (16 bewoners), Sint-Martens-Latem (20 bewoners), Melle (23 bewoners) en Mariakerke (15 bewoners).

Vierklaverlogo bij start

Met de start van De Vierklaver op 1 november 1989 telde het tehuis 74 bewoners, en het dagcentrum 10 deelnemers. De erkenning van deze 84 plaatsen werd na de gerechtelijke ontbinding van een voorziening in de regio, door minister Lenssens toegewezen aan vzw De Vierklaver. 

Effect
fadeIn