Collectief overlegorgaan

In 1993 werden er wettelijke maatregelen getroffen om de rechtszekerheid en de inspraak van personen met een handicap en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers in de voorzieningen te realiseren: de zgn. inspraakbesluiten. Deze inspraakbesluiten verplichten alle voorzieningen voor personen met een handicap er onder meer toe om een 'collectief overlegorgaan' (voorheen gebruikersraad) op te richten.

In collectief overlegorgaan zetelen minstens drie gebruikers ( = bewoners of deelnemers) of hun vertegenwoordigers ( = familie, voogden, …)

  1. Het collectief overlegorgaan adviseert de organisatie.
  2. Wanneer de organisatie belangrijke wijzigingen wilt doorvoeren, kan dit pas na overleg met  het collectief overlegorgaan.
  3. Het collectief overlegorgaan komt minstens driemaal per jaar samen.

In het collectief overlegorgaan bespreken we veel thema’s: de begroting, het charter en protocol, de verandering door het perspectief 2020, … kortom elk onderwerp die het leven in en rond de Vierklaver beïnvloedt. 

Wilt u zich rechtstreeks tot de voorzitter of medevoorzitter richten?
Dan kan dat via:
Mevr. Lucie Van Landeghem, voorzitter, email: Lucie Van Landeghem
Mevr. Carina Vanderhaeghen, medevoorzitter, email: Carina Vanderhaeghen

Collectief overlegorgaan

Mevrouw Van Landeghem Lucie - mandaat: voorzitter collectief overlegorgaan
Mevrouw Vanderhaeghen Carina - mandaat: medevoorzitter collectief overlegorgaan
De heer Tamsyn Geert - mandaat: klachtencommissie
De heer Raman Paul - mandaat: waarnemer raad van bestuur en verslaggever vergaderingen collectief overlegorgaan
De heer Plesters Pol - mandaat: ere-voorzitter collectief overlegorgaan
Mevrouw Veys Arlette
Mevrouw Permentiers Nicole
De heer Martens Martin
Mevrouw Dhont Christiane
Mevrouw De Waele-Dhaese Antoinette
De heer Desmedt Rafaël
Mevrouw Plesters Babs
Mevrouw Andries Rosina
Mevrouw Rawoens Ginette
Mevrouw Det Tacq
De heer Vercruysse Carlo
Mevrouw Van Wynsberghe Stefanie
De heer Van Canneyt Kris
De heer Coppens Matthias