in de pers

Provincie subsidieert 12 innoverende woonprojecten in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 971 075 EUR subsidie aan 12 Oost-Vlaamse woonprojecten.
12 projecten, 12 lokale noden
Een subsidie van:
• 66 000 EUR aan De Vierklaver vzw uit Nevele. Die een renovatieproject van 6 wooneenheden (gemeenschapswoning) realiseert voor personen met een beperking. Hierbij worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt.

Fotoalbum Hannah

Onze vrijwilliger Clement Coclez maakte als eindwerk een prachtige fotoreeks van dagcentrum Hannah te Adegem.

Dit in het kader van zijn opleiding 'Foto Actie/vrije reportage' (Kisp).

Foto's vertellen een verhaal dat zelfs met veel woorden niet te vatten valt.
Een echte aanrader !

The Beardancer

Bijgevoegd vindt u het krantenartikel waarin het kunstwerk dat bij KADOE zal worden neergezet, wordt beschreven.
De inhuldiging gebeurde op 28 maart 2014. We laten u graag meegenieten van deze regionale primeur…

The Beardancer is inderdaad door ons weerhouden als kunstwerk omdat het sterk symboliseert wat begeleiders (en bij veralgemening alle medewerkers) nastreven: het onmogelijk geachte toch mogelijk maken. 
Wie zegt dat er geen mirakels meer gebeuren?

Compostelabikers schenken 2937 euro aan Vierklaver

Op zondag 1 september begonnen de Compostelabikers in Adegem aan hun zware tocht naar Santiago de Compostela, die ze fietsten ten voordele van vzw De Vierklaver.