Werken bij

Ondersteunen van volwassenen (en hun context) met een verstandelijke beperking, dàt is waar wij in De Vierklaver voor gaan. Dat kan bij mensen thuis, in een huis op onze vestiging, in een dagcentrum of in een atelier in jouw dorp, enzovoort. Wat we doen en hoe we dat doen kan sterk uiteenlopen en hangt af van wat een cliënt wenst en nodig heeft, maar de ambitie waarmee we het doen is altijd gelijk: we ondersteunen cliënten als burgers in de maatschappij.

De Vierklaver wil daarbij een werkplek zijn waar medewerkers en ondernemende teams met goesting werken. Hoe een job er bij ons uitziet beschrijven we in functiekaarten en in vacatures. Maar medewerkers geven hun job ook zelf vorm: welke rollen liggen jou goed of hoe kan je je talenten nog beter inzetten, daar kijk je samen met jouw team naar.

Wil je graag tot de equipe van De Vierklaver behoren? Kijk dan zeker bij onze vacatures!