Onze huidige coronamaatregelen:

Laatste interne evaluatie en aanpassing van ons draaiboek dateert van 30 april 2021.

Het beschermen van de gezondheid is heel belangrijk, een goede kwaliteit van leven verzekeren is dat ook. Binnen de huidige overheidsmaatregelen proberen we daarin een goed evenwicht te vinden.

VACCINATIES: STAND VAN ZAKEN

Vanaf maandag 1 maart konden zowel medewerkers als bewoners een eerste vaccin krijgen. Het tweede vaccin was aan de beurt in de week van 22 maart. 
Meer informatie over de vaccinatiestrategie binnen de VAPH-voorzieningen vind je hier.

WAT BIJ (VERMOEDEN VAN) BESMETTING?

Mocht in een huis een besmetting worden vastgesteld (of vermoed), dan gelden daar specifieke richtlijnen. Bij meerdere besmettingen op één vestiging zijn nog andere richtlijnen van toepassing. Is er in de gemeente een uitbraak dan houden we rekening met extra voorschriften. In functie van al die mogelijke scenario's hanteren we een draaiboek.

MONDMASKERS: WAAR EN WANNEER?

Iedereen draagt een mondmasker: medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, bezoekers, … Ook bewoners dragen een mondmasker wanneer ze naar de administratieve lokalen komen. Ook wie als bezoeker naar de Vierklaver komt (familielid ophalen – bezoek – iets afgeven) draagt een mondmasker.

NAAR HUIS GAAN

Op weekend kan opnieuw volgens de gewone frequentie. Uiteraard gelden er een aantal voorzorgsmaatregelen. Bij symptomen (voor vertrek of voor terugkeer) consulteren we de arts.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Bij vertrek en terugkomst:
  We meten de temperatuur van de bewoner bij vertrek en aankomst. Bij verhoging van de temperatuur of andere symptomen wordt de arts geconsulteerd. Die beslist of testing moet plaatsvinden.
 • Bij ziek worden thuis:
  Indien een bewoner thuis ziekt wordt, dan moet daar een test worden afgenomen. Bij een negatieve test mag de bewoner terugkeren (de arts beslist over eventuele nieuwe test en quarantaine tot het resultaat bekend is).
 • Het huis betreden bij afhalen en terugbrengen:
  Dit kan mits het dragen van een mondmasker. Bij het betreden/verlaten van het huis worden de handen ontsmet, en men beperkt zich enkel tot het betreden van de kamer (geen gemeenschappelijke ruimtes).
 • Chauffeur-vrijwilligers:
  Zij wachten buiten tot de bewoner klaar is voor vertrek.

Bij (vermoeden van) besmetting
Bij een vermoeden van besmetting is er voor de bewoners van het huis géén weekendregeling mogelijk tot ontvangst van negatief testresultaat. Bij een effectieve besmetting is er voor de bewoners van het getroffen huis geen weekendregeling mogelijk tijdens de quarantaineperiode.

BEZOEK IN DE VIERKLAVER

Bezoek ontvangen zonder mondneusmasker:

 • van iedereen uit de gezinsbubbel van de bewoner en van één knuffelcontact;
 • (indien geen gezinsbubbel:) van 2 knuffelcontacten (die niet samen op bezoek komen);

Voor alle andere bezoekers gelden verplichting mondneusmasker en afstand.

Hoe verloopt een bezoek:
Bewoners zijn dol op bezoek, en samen met hen zijn we blij opnieuw mensen over de vloer te krijgen. Om dit veilig en vlot te laten verlopen formuleren we aantal richtlijnen:

 • Bezoek wacht buiten na aanbellen.
 • Iedere bezoeker draagt een mondneusmasker bij het zich verplaatsen door het huis, en houdt dit zo kort mogelijk.
 • Handen ontsmetten bij het betreden van de bezoekersruimte.
 • Registreer de naam/namen bij aankomst.
 • Aan de bezoekers wordt geen drank of eten aangeboden.
 • Eventueel gelden extra maatregelen indien de bewoner tot de risicogroep behoort.
 • Bezoekers komen niet in gemeenschappelijke ruimtes zoals livings en keuken.
 • Toch graag een babbeltje met andere bewoners? Verplaats jullie naar buiten.
 • Bezoek kan op de eigen kamer van de bewoner (max 2 bezoekers), maar ook in de polyvalente ruimtes en in vergader- of activiteitenruimtes. Deze ontsmetten we voor en na, goede verluchting is een must.
 • Waar mogelijk is een bezoek dat buiten plaats vindt nog steeds aan te bevelen.

Je wil op bezoek komen en keert recent terug uit het buitenland?
Indien je uit een rode zone terugkeert, dan gelden zoals voor elke Belg de verplichte quarantaine en testing. Je kan niet op bezoek komen en geen bewoner bij je thuis ontvangen.
Indien je uit een oranje zone terugkeert? Gedurende 10 dagen kan je niet terecht voor een bezoek in een zorgvoorziening zoals De Vierklaver. Er kan in die tijd ook geen bewoner bij jou op bezoek komen. Na die 10 dagen geldt nog 's 4 dagen waakzaamheid.

Bij (vermoeden van) besmetting
Bij vermoeden van besmetting is er voor de betrokken bewoner en de medebewoners van het huis geen bezoekregeling mogelijk tot ontvangst negatief testresultaat. Bij een effectieve besmetting is er geen bezoek aan het huis mogelijk tijdens de quarantaineperiode.

ACTIVITEITEN

De scheiding van het dagcentrum en de woonhuizen blijft van toepassing. 

Overkoepelende ateliers waar bewoners van verschillende huizen aan deelnemen, zijn wel opnieuw mogelijk: we beschouwen de vestiging op dit moment immers weer als één bubbel. We maken afspraken over het (max.) aantal mensen in één ruimte en over het verluchten van lokalen.

DAGCENTRA

De dagcentra zijn open. Voorlopig vermijden we om activiteiten te organiseren samen met bewoners.

We organiseren taxivervoer van en naar het dagcentrum, maar benutten niet de volledige capaciteit van de wagens.

AMBULANTE/MOBIELE BEGELEIDINGEN

 • Ambulante en mobiele begeleidingen realiseren we. We ondersteunen vanop afstand mocht de cliënt met symptomen kampen (tenzij in nood).
 • Logeren in De Vierklaver kan mits je een recente negatieve test kunt voorleggen.

VRIJWILLIGERS

Net als de professionele medewerkers volgen onze vrijwilligers de voorzorgsmaatregelen: mondmasker, handen wassen of ontsmetten en afstand bewaren.

Wie zelf tot een risicogroep behoort, bekijkt met de eigen huisarts wat mogelijk is. Onze bezorgdheid gaat immers ook uit naar onze vrijwilligers zelf: we dragen ze op handen!

CORONA EENVOUDIG UITGELEGD

"Wablieft" legt Corona in eenvoudige en duidelijke taal uit, klik hier.