Terug naar het nieuwe normaal! ...

Laatste interne evaluatie en aanpassing van ons draaiboek dateert van 28 oktober 2020.

Het beschermen van de gezondheid is heel belangrijk, een goede kwaliteit van leven voor iedereen verzekeren is dat ook. Binnen wat de overheid ons oplegt proberen we daar een goed evenwicht in te vinden.

Mocht in een huis een besmetting worden vastgesteld (of vermoed), dan gelden daar specifieke richtlijnen. Bij meerdere besmettingen op één vestiging zijn nog andere richtlijnen van toepassing. Is er in de gemeente een uitbraak dan houden we rekening met extra voorschriften. In functie van al die mogelijke scenario's hanteren we een draaiboek.

opnieuw gaan werken: ook voor onze cliënten een flinke opsteker!

algemeen principe 1

ook in deze Coronatijden blijft onze dienstverlening actief: de dagcentra blijven open, bezoek blijft welkom in De Vierklaver. We hanteren richtlijnen om dit zo veilig als mogelijk te laten verlopen.

algemeen principe 2

in de gebouwen van De Vierklaver geldt de mondmaskerplicht.

NAAR HUIS GAAN

Op weekend gaan is momenteel beperkt tot 1 contactpersoon ("dicht contact") of tot 1 contactgezin per periode van 2 weken. 

Uit voorzorg:

 • meten we de temperatuur van de bewoner bij vertrek en aankomst
 • organiseren we een test en quarantaine bij koorts of symptomen
 • bepalen we via een risico-analyse in samenspraak met de huisarts of testing aangewezen is vóór de terugkeer naar De Vierklaver

Wie het huis betreedt om de bewoner op te pikken of terug te brengen draagt een mondmasker, wast eerst de handen en beperkt zich tot de kamer. Uit zorg voor kwetsbare medebewoners vragen we bezoekers om zich niet in gemeenschappelijke ruimtes te begeven zoals de livings.

De bewoner die bij jou thuis verblijft = te beschouwen als jouw "dicht contact", waarvan elke burger in dit land er momenteel welgeteld één mag hebben.

Teams zullen zelf contact nemen met de families om te horen hoe zij dat naar huis gaan willen regelen: behouden, aanpassen, tijdelijk niet laten doorgaan, ...

BEZOEK IN DE VIERKLAVER

Bezoek ontvangen kan tot max 2 personen waarvan 1 vast "dichtbij contact" en 1 persoon die om de 2 weken kan wisselen: beiden dragen mondneusmasker en respecteren afstand.

 • Maak op voorhand een afspraak met de begeleiding
 • Registreer jouw/jullie naam bij aankomst
 • Handen ontsmetten bij het betreden van de bezoekersruimte
 • Waar gaat het bezoek door?
   • in een bezoekruimte
   • buiten (op het terras, ...)
 • Eventueel gelden extra maatregelen indien de bewoner tot de risicogroep behoort
 • Bezoek gaat niet door bij ziekte van de bewoner of als hij/zij in quarantaine zit. Uiteraard ook niet mocht de bezoekende familie zelf ziek zijn of symptomen vertonen.
   

Wanneer de situatie het toe laat en het VAPH ons het fiat geeft, keren we terug naar de vorige bezoekersregeling.

 

JE WIL OP BEZOEK KOMEN EN KEERT RECENT TERUG UIT HET BUITENLAND?

 ð indien je uit een rode zone terugkeert, dan gelden zoals voor elke Belg de verplichte quarantaine en testing. Je kan niet op bezoek komen en geen bewoner bij je thuis ontvangen.

 ð indien je uit een oranje zone terugkeert? Gedurende 10 dagen kan je niet terecht voor een bezoek in een zorgvoorziening zoals De Vierklaver. Er kan in die tijd ook geen bewoner bij jou op bezoek komen. Na die 10 dagen geldt nog 's 4 dagen waakzaamheid.

Bij een uitbraak in de gemeente zou de lokale of provinciale overheid extra beperkingen kunnen opleggen rond bezoek. Minstens één bezoeker (per bewoner) per week blijft wel het streven. Bij een uitbraak in De Vierklaver zelf (stel dat meerdere bewoners van verschillende huizen besmet geraken) dan moet de bezoekregeling evt. opnieuw bijgesteld worden.

ACTIVITEITEN

 • 1 huis = 1 bubbel
 • overkoepelende activiteiten kunnen momenteel niet
 • we blijven de woonhuizen en dagcentra nog van elkaar scheiden tot we dit opnieuw evalueren, er zijn geen individuele afwijkingen mogelijk momenteel

DAGCENTRA EN AMBULANTE/MOBIELE BEGELEIDINGEN

 • de dagcentra zijn open, in Landegem gaan de activiteiten van het dagcentrum allemaal in de Klaverhoeve door. Er zijn momenteel geen gemengde activiteiten met bewoners van het tehuis.
 • taxivervoer naar en van de dagcentra wordt georganiseerd, zij het tot voorlopig met minder mensen per busje en mét mondmasker op.
 • ambulante en mobiele begeleidingen realiseren we. We ondersteunen vanop afstand mocht de cliënt met symptomen kampen (tenzij in nood).
 • Bij erg dringende logeervragen bekijken we samen met de huisarts wat nodig is om dit goed en veilig te laten verlopen. Gekende logés zijn welkom; omdat ze niet tot de bubbel behoren is het dragen van een mondmasker noodzakelijk. Duurt het logement langer dan kan een test aangewezen zijn: is die negatief dan is het mondmasker niet nodig.

VRIJWILLIGERS

We blijven voorlopig werken met kleine bubbels van vaste vrijwilligers op vaste momenten. Net als de professionele medewerkers volgen onze vrijwilligers de voorzorgsmaatregelen: mondmasker, handen wassen of ontsmetten, afstand bewaren.

Wie zelf tot een risicogroep behoort bekijkt best met de eigen huisarts wat mogelijk is. Onze bezorgdheid gaat immers ook uit naar onze vrijwilligers zelf: we dragen ze op handen!

HOELANG IS DAT ALLEMAAL VAN TOEPASSING?

We proberen alle info zo juist mogelijk weer te geven, en zo snel mogelijk aan te passen wanneer er nieuwe richtlijnen komen. We volgen op de voet wat de overheid, het VAPH en de Nationale Veiligheidsraad communiceren. We gaan ook in overleg met lokale besturen waar nodig.

MONDMASKERS: WAAR EN WANNEER?

Wie naar De Vierklaver komt, om iets af te geven of om een familielid op te pikken bijvoorbeeld, draagt een mondmasker vanaf de voordeur tot op de kamer, de bureau, de vergaderruimte, enz. 

Dit geldt voor iedereen: medewerkers, vrijwilligers, familie die bij de bewoner op de kamer op bezoek komt, leveranciers, enzovoort. Ook bewoners dragen een mondmasker als ze naar de administratieve lokalen (bureaus en vergaderruimtes) komen.

In Landegem (en gans Deinze) is een mondmasker verplicht in de bebouwde kom (tenzij je je met een wagen of fiets verplaatst), in Maldegem en Eeklo is dit voorlopig alleen in bepaalde zones verplicht.

CORONA: ALGEMEEN

"Wablieft" legt Corona in eenvoudige en duidelijke taal uit.

- Algemeen rond Corona vind je hier een filmpje:

 1. https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

 

- Hun filmpje over de maatregelen vanaf 2 november vind je hier:

https://www.youtube.com/watch?v=8Axwu00xuvE&list=PLocz8Aeg6bIePei_MZMOTR-BKZv-bvrae&index=1